ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голованов Юрiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1942
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 57
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.10.2018, 3 роки
9) опис Розмiр винагороди, виплаченої в звiтному перiодi, склав 223 602 грн 48 копiйок. Винагорода в натуральнiй формi в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року посадову особу було переобрано на новий термін. Протокол наглядової ради № 15 від 26.09.2018р Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади - Генеральний директор. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 57 років. Має вищу освіту. Обрано на посаду Наглядовою радою товариства згiдно протокола №15 вiд 26.09.2018 року. Термiн обрання- 3 роки. Володіє 2992264 акціями товариства.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голованов Костянтин Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1978
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018, 3 роки
9) опис Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року посадовій особі було припинено повноваження у звязку із закінченням терміну дії повноважень та обрано на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2018 року ), призначено головою наглядової ради рішенням наглядової ради (протокол від 27.04.2018 року) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади-директор Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 18 рокiв. Має вищу освіту. Обрано на посаду 27.04.2018 року. Термiн- 3 роки. Володіє 890204 акціями товариства.


1) посада* Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Куракіна Галина Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1955
5) освіта** середня спеціальна
6) стаж роботи (років)** 43
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "Одеський завод поршневих кілець", Головний технолог,начальник технічного відділу, начальник відділу технічного контролю
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.10.2015, 3 роки
9) опис Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року змін в персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади - Головний технолог,начальник технічного відділу, начальник відділу технічного контролю Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 43 роки. Має середню спеціальну освіту. Обрано на посаду 01.10.2015 року. Термiн - 3 роки. Володіє 403 акціями товариства.


1) посада* Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бойко Тамара Андрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1960
5) освіта** середня спецiальна
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
начальник бюро кадрів
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018, 3 роки
9) опис Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2018 року ) посадовій особі було припинено повноваження у звязку з закінченням терміну дії повноважень та обрано на посаду члена наглядової ради Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади- начальник бюро кадрiв Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 41 рік. Має середню спеціальну освіту. Обрано на посаду 27.04.2018 року. Термiн- 3 роки. Володіє 100 акціями товариства.


1) посада* Член Наглядової Ради, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калайда Дмитро Олегович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018, 3 роки
9) опис Розмiр винагороди,виплаченої у звiтному перiодi, склав 98611 грн. 93 коп. Винагорода у натуральнiй формi в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2018року ) посадовій особі було припинено повноваження у звязку з закінченням терміну дії повноважень та обрано на посаду члена наглядової ради Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади- головний бухгалтер. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи -18 рокiв.Має вищу освіту. Обрано на посаду 27.04.2018 року.Термiн обрання - 3 роки. Володіє 10 акціями товариства.


1) посада* Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Степовська Ірина Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1990
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ТОВ "Інтераудит", бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.10.2015, 3 роки
9) опис Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року змін в персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади - бухгалтер ТОВ "Інтераудит", м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 18а. Посадова особа працює бухгалтером ТОВ "Інтераудит", м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 18а. Стаж роботи - 6 років. Має вищу освіту. Обрано на посаду 01.10.2015 року. Термiн - 3 роки. Володіє 56054 акціями товариства.


1) посада* Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Филиппочев Олександр Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1948
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 43
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "Одеський завод поршневих кілець", начальник бюро гальванопокриття, інженер технічного відділу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.10.2015, 3 роки
9) опис Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року змін в персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади - начальник бюро гальванопокриття , інженер технічного відділу. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 43 рокiв. Має вищу освіту. Обрано на посаду 01.10.2015 року. Термiн - 3 роки.


1) посада* Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Белодумова Зоя Сергіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1950
5) освіта** Середня спеціальна
6) стаж роботи (років)** 50
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеський завод поршневих кiлець" менеджер по збуту
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018, 3 роки
9) опис Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2018 року ) посадовій особі було обрано на посаду члена наглядової ради Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади- менеджер по збуту. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 50 років. Має середню спеціальну освіту. Обрано на посаду 27.04.2018 року. Термiн- 3 роки. Володіє 1701 акціями товариства.


1) посада* Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривошеєва Наталія Георгіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1963
5) освіта** Середня спеціальна
6) стаж роботи (років)** 38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеський завод поршневих кiлець" фахівець
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018, 3 роки
9) опис Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному роцi не виплачувалась. Протягом року рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2018 року ) посадовій особі було обрано на посаду члена наглядової ради Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади- фахівець Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 38 років. Освіта - середня спеціальна. Обрано на посаду 27.04.2018 року. Термiн- 3 роки. Володіє 9 акціями товариства.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Генеральний директорГолованов Юрiй Миколайовичд/н299226433.303679529922640
Голова Наглядової радиГолованов Костянтин Юрiйовичд/н8902049.907905428902040
Голова Ревiзiйної комiсiїКуракiна Галина Василiвнад/н4030.004485364030
Член Наглядової РадиБойко Тамара Андрiївнад/н1000.001112991000
Член Наглядової Ради, головний бухгалтерКалайда Дмитро Олеговичд/н100.0001113100
Член ревiзiйної комiсiїСтеповська Iрина Миколаївнад/н560540.62387692560540
Член Наглядової РадиБелодумова Зоя Сергiївнад/н17010.0189320117010
Член Наглядової РадиКривошеєва Наталiя Георгiївнад/н90.0001001790
Усього 3940745 43.86020367 3940745 0