ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XV. Відомості про аудиторський звіт

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32996030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Вулиця Небесної Сотні, 91, м. Полтава, 36037
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3422
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 0410, 28.07.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо Вашу увагу на Примітки до фінансової звітності, в яких йдеться про сукупність принципів, методів, які використовувалися товариством для складання та подання фінансової звітності, а також про сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними міжнародними стандартами фінансової звітності.
Номер та дата договору на проведення аудиту 192703, 27.03.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту 27.03.2019 - 27.04.2019
Дата аудиторського висновку (звіту) 27.04.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 14800
Текст аудиторського звіту