ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.10.201077/15/1/10Одеське територіальне управління ДКЦПФРUA 4000097554Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2589847852246196.25100
Розміщення цінних паперів товариства здійснювалось на внутрішньому ринку в процессі приватизації державного майна підприємства. Обіг цінних паперів товариства здійснювався на вторинному ринку. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Додатковий випуск акцій в звітному році не здійснювався.