ПАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Особлива інформація на 27.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2017Припинено повноваженняГолова наглядової радиГолованов Костянтин Юрiйовичд/н, д/н, д/н9.9079
Зміст інформації:
Голова наглядової ради Голованов Костянтин Юрiйович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинено повноваження 27.04.2017 р. у зв"язку iз змiнами в законодавствi. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.90790%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1,5 р.
27.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиБойко Тамара АндрiївнаКК, 553010, 09.10.2000, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0.0011
Зміст інформації:
Член наглядової ради Бойко Тамара Андрiївна (паспорт: серiя КК номер 553010 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 09.10.2000) припинено повноваження 27.04.2017 р. у зв"язку iз змiнами в законодавствi. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00110%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1,5 р..
27.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиКалайда Дмитро ОлеговичКЕ, 251952, 17.06.1996, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0.0001
Зміст інформації:
Член наглядової ради Калайда Дмитро Олегович (паспорт: серiя КЕ номер 251952 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 17.06.1996) припинено повноваження 27.04.2017 р. у зв"язку iз змiнами в законодавствi. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1,5 р.
27.04.2017ПризначеноГолова наглядової радиГолованов Костянтин Юрiйовичд/н, д/н, д/н9.9079
Зміст інформації:
Голова наглядової ради Голованов Костянтин Юрiйович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено на посаду, як Члена наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. Як Голову Наглядової ради, посадову особу призначено рiшенням Наглядової ради 27.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.90790%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - перший заступник генерального директора. Посадова особа є акцiонером
27.04.2017ПризначеноЧлен наглядової радиКалайда Дмитро ОлеговичКЕ, 251952, 17.06.1996, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0.0001
Зміст інформації:
Член наглядової ради Калайда Дмитро Олегович (паспорт: серiя КЕ номер 251952 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 17.06.1996) призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер. Посадова особа є акцiонером.
27.04.2017ПризначеноЧлен наглядової радиБойко Тамара АндрiївнаКК, 553010, 09.10.2000, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0.0011
Зміст інформації:
Член наглядової ради Бойко Тамара Андрiївна (паспорт: серiя КК номер 553010 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 09.10.2000) призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00110%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник бюро кадрiв. Посадова особа є акцiонером.
27.04.2017ПризначеноЧлен наглядової радиКривошеєва Наталя Георгiївнад/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
Член наглядової ради Кривошеєва Наталя Георгiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фахiвець. Посадова особа є акцiонером.
27.04.2017ПризначеноЧлен наглядової радиБелодумова Зоя Сергiївнад/н, д/н, д/н0.019
Зміст інформації:
Член наглядової ради Белодумова Зоя Сергiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01900%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - менеджер по збуту. Посадова особа є акцiонером.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.