ПАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 02.10.2015

Особлива інформація на 01.10.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.10.2015Припинено повноваженняГолова наглядової радиГолованов Костянтин ЮрiйовичКЕ, 319272, 08.07.1996, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.9.9079
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Голованов Костянтин Юрiйович (паспорт: серiя КЕ номер 319272 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 08.07.1996) припинено повноваження 01.10.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.90790% на суму 222551.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки 10 мiсяцiв.
01.10.2015Припинено повноваженняЧлен наглядової радиБойко Тамара АндрiївнаКК, 553010, 09.10.2000, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0.0011
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Бойко Тамара Андрiївна (паспорт: серiя КК номер 553010 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 09.10.2000) припинено повноваження 01.10.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00110% на суму 25.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки 10 мiсяцiв.
01.10.2015Припинено повноваженняЧлен наглядової радиРемень Любов IванiвнаКЕ, 132201, 05.02.1996, Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл.0.2703
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Ремень Любов Iванiвна (паспорт: серiя КЕ номер 132201 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 05.02.1996) припинено повноваження 01.10.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.) у зв'язку iз звкiнченням строку дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.27030% на суму 6071.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки 10 мiсяцiв.
01.10.2015Припинено повноваженняЧлен наглядової радиДобродєєва Ганна ВолодимирiвнаКЕ, 550054, 07.02.1997, Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Добродєєва Ганна Володимирiвна (паспорт: серiя КЕ номер 550054 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 07.02.1997) припинено повноваження 01.10.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки 10 мiсяцiв.
01.10.2015Припинено повноваженняЧлен наглядової радиКалайда Дмитро ОлеговичКЕ, 251952, 17.06.1996, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0.0001
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Калайда Дмитро Олегович (паспорт: серiя КЕ номер 251952 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 17.06.1996) припинено повноваження 01.10.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на суму 2.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки 10 мiсяцiв.
01.10.2015Припинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiїКрижановський В'ячеслав ЮрiйовичКК, 406152, 14.01.2000, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Крижановський В'ячеслав Юрiйович (паспорт: серiя КК номер 406152 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 14.01.2000) припинено повноваження 01.10.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки 10 мiсяцiв.
01.10.2015Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїБогатирьов Олексiй БорисовичКЕ, 978511, 11.03.1998, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Богатирьов Олексiй Борисович (паспорт: серiя КЕ номер 978511 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 11.03.1998) припинено повноваження 01.10.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки 10 мiсяцiв.
01.10.2015Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїКуракiна Галина ВасилiвнаКК, 904743, 04.03.2002, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0.0045
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Куракiна Галина Василiвна (паспорт: серiя КК номер 904743 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 04.03.2002) припинено повноваження 01.10.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00450% на суму 100.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки 10 мiсяцiв.
01.10.2015Припинено повноваженняГенеральний директорГолованов Юрiй МиколайовичКЕ, 319311, 08.07.1996, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.33.3037
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Голованов Юрiй Миколайович (паспорт: серiя КЕ номер 319311 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 08.07.1996) припинено повноваження 01.10.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33.30370% на суму 748066.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки 10 мiсяцiв.
01.10.2015ОбраноГолова наглядової радиГолованов Костянтин ЮрiйовичКЕ, 319272, 08.07.1996, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.9.9079
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Голованов Костянтин Юрiйович (паспорт: серiя КЕ номер 319272 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 08.07.1996) обрано на посаду 01.10.2015 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.) посадова особа обрана членом наглядової ради. На пiдставi рiшення наглядової ради (протокол №32 вiд 01.10.2015 р.) посадова особа обрана головою наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.90790% на суму 222551.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - комерцiйний директор, перший заступник генерального директора, директор заводу.
01.10.2015ОбраноЧлен наглядової радиБойко Тамара АндрiївнаКК, 553010, 09.10.2000, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0.0011
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Бойко Тамара Андрiївна (паспорт: серiя КК номер 553010 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 09.10.2000) обрано на посаду 01.10.2015 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00110% на суму 25.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник бюро кадрiв.
01.10.2015ОбраноЧлен наглядової радиКалайда Дмитро ОлеговичКЕ, 251952, 17.06.1996, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0.0001
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Калайда Дмитро Олегович (паспорт: серiя КЕ номер 251952 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 17.06.1996) обрано на посаду 01.10.2015 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на суму 2.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер.
01.10.2015ОбраноГолова ревiзiйної комiсiїКуракiна Галина ВасилiвнаКК, 904743, 04.03.2002, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0.0045
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Куракiна Галина Василiвна (паспорт: серiя КК номер 904743 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 04.03.2002) обрано на посаду 01.10.2015 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.) посадова особа обрана членом ревiзiйної комiсiї. На пiдставi рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 01.10.2015 р.) посадова особа обрана головою ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00450% на суму 100.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний технолог, начальник технiчного вiддiлу, начальник вiддiлу технiчного контролю, начальник технiчного вiддiлу.
01.10.2015ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїФилиппочев Олександр МиколайовичКК, 345203, 10.09.1999, Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Филиппочев Олександр Миколайович (паспорт: серiя КК номер 345203 виданий Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 10.09.1999) обрано на посаду 01.10.2015 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник бюро гальванопокриття, iнженер технiчного вiддiлу.
01.10.2015ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiї (секретар)Степовська Iрина МиколаївнаКМ, 398533, 15.09.2006, Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0.6239
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї (секретар) Степовська Iрина Миколаївна (паспорт: серiя КМ номер 398533 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 15.09.2006) обрано на посаду 01.10.2015 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 01.10.2015 р.) посадова особа обрана членом ревiзiйної комiсiї. На пiдставi рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 01.10.2015 р.) посадова особа обрана секретарем ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.62390% на суму 14013.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - бухгалтер.
01.10.2015ПризначеноГенеральний директорГолованов Юрiй МиколайовичКЕ, 319311, 08.07.1996, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.33.3037
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Голованов Юрiй Миколайович (паспорт: серiя КЕ номер 319311 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 08.07.1996) призначено на посаду 01.10.2015 р. Призначення на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення наглядової ради товариства (протокол №33 вiд 01.10.2015 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33.30370% на суму 748066.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - генеральний директор.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.