ПрАТ "ОЗПК"

Код за ЄДРПОУ: 00235878
Телефон: (0482) 37 98 40
e-mail: nsozpk@gmail.com
Юридична адреса: 65033, м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Желябова, 4
 
Дата розміщення: 02.05.2018

Особлива інформація на 27.04.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2018Припинено повноваженняГолова наглядової радиГолованов Костянтин Юрiйовичд/в, д/в, д/в9.9079
Зміст інформації:
Повноваження Голови наглядової ради Голованов Костянтин Юрiйович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) припинено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.90790%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 р.
27.04.2018Припинено повноваженняЧлен наглядової радиКалайда Дмитро Олеговичд/в, д/в, д/в0.0001
Зміст інформації:
Повноваження Члена наглядової ради Калайда Дмитро Олегович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) припинено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 р.
27.04.2018Припинено повноваженняЧлен наглядової радиБойко Тамара Андрiївнад/в, д/в, д/в0.0011
Зміст інформації:
Повноваження Члена наглядової ради Бойко Тамара Андрiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) припинено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) у зв'язку iз зкiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00110%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 р.
27.04.2018Припинено повноваженняЧлен наглядової радиКривошеєва Наталя Георгiївнад/в, д/в, д/в0.0001
Зміст інформації:
Повноваження Члена наглядової ради Кривошеєва Наталя Георгiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) припинено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 р.
27.04.2018Припинено повноваженняЧлен наглядової радиБелодумова Зоя Сергiївнад/в, д/в, д/в0.019
Зміст інформації:
Повноваження Члена наглядової ради Белодумова Зоя Сергiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) припинено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01900% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 р.
27.04.2018ОбраноГолова наглядової радиГолованов Костянтин Юрiйовичд/в, д/в, д/в9.9079
Зміст інформації:
Голова наглядової ради Голованов Костянтин Юрiйович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) обрано 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018). Посадова особа як член наглядової ради обраний рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 р., як голова наглядової ради обраний за рiшенням наглядової ради (протокол №7 вiд 27.04.2018 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.90790%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 года, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - перший заступник генерального директора. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 р. Посадова особа є акцiонером.
27.04.2018ОбраноЧлен наглядової радиКалайда Дмитро Олеговичд/в, д/в, д/в0.0001
Зміст інформації:
Член наглядової ради Калайда Дмитро Олегович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) обрано 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 р. Посадова особа є акцiонером.
27.04.2018ОбраноЧлен наглядової радиБойко Тамара Андрiївнад/в, д/в, д/в0.0011
Зміст інформації:
Член наглядової ради Бойко Тамара Андрiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) обрано 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00110%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник бюро кадрiв. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 р. Посадова особа є акцiонером.
27.04.2018ОбраноЧлен наглядової радиКривошеєва Наталя Георгiївнад/в, д/в, д/в0.0001
Зміст інформації:
Член наглядової ради Кривошеєва Наталя Георгiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) обрано 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фахiвець. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 р. Посадова особа є акцiонером.
27.04.2018ОбраноЧлен наглядової радиБелодумова Зоя Сергiївнад/в, д/в, д/в0.019
Зміст інформації:
Член наглядової ради Белодумова Зоя Сергiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) обрано 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01900%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - менеджер по збуту. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 р. Посадова особа є акцiонером.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.